Photo Gallery

Born 11 February 1931, Dukki, Baluchistan / Olden Times / Wisconsin University (1963-1965, 1968-1970) / Jamia Millia Islamia (1974-1985)

View More Photos

Foreign Tours / London / Moscow / Prague / Norway / Toronto / Pakistan / Doha Qatar / China / Japan

View More Photos

Awards & Honours

View More Photos

Family / Children

View More Photos

Current Period / International Activities / As President of Sahitya Akademi

View More Photos